80 tys. złotych trafiło do małopolskich fundacji i organizacji pozarządowych