GetHero z odświeżonym wizerunkiem — rozwój w dobie kryzysu