Przełom w branży lotniczej - nowa umowa dystrybucyjna pomiędzy Lufthansa Group i Sabre