Xerox z nowym wiceprezesem wykonawczym i prezesem na region EMEA