Etihad i Sabre z nową umową o partnerstwie i współpracy