CK MEDIATOR zmienia siedzibę i wprowadza nowy system reklamacji