Globalna turystyka rośnie szybciej niż PKB na świecie. Jaką rolę odegrają w niej nowe technologie?