Play razem z influencerami nagrał klasyczne bajki ze współczesnymi morałami