XPG SPECTRIX D60G – pamięci RAM z największym zagęszczeniem LED-ów