Nowoczesne technologie Sabre dla LOT-u. Firmy podpisały porozumienie