Powstanie zunifikowana platforma dla branży hotelarskiej. Sabre podjęło współpracę z Accor