Friz zakończył ważny projekt. “Kończy się daily, ale nie rozpada się rodzina”.