Acer w Dubaju prezentuje wizję przyszłości i zobowiązuje się do transformacji klimatycznej