Czy polskie firmy są zaangażowane społecznie? Najnowszy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu